สไมล์โอเอ

เครื่องถ่ายเอกสารระบบเลเซอร์มัลติฟังก์ชั่น KYOCERA TASKalfa 3011i งบราชการ 30 แผ่น

฿0.00
kyocera taskalfa เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบเลเซอร์มัลติฟังก์ชั่น 30 แผ่นต่อนาที ถ่ายเอกสาร Print scan ไม่ใช้ผงแม่เหล็ก สเป็คราชการ 30 แผ่น/นาที
  • หมวดหมู่ : KYOCERA
  • รหัสสินค้า : 001011

รายละเอียดสินค้า เครื่องถ่ายเอกสารระบบเลเซอร์มัลติฟังก์ชั่น KYOCERA TASKalfa 3011i งบราชการ 30 แผ่น

KYOCERA TASKalfa 3011i สเป็คราชการ 30 แผ่น/นาที ราคาพิเศษ  2 ถาดพร้อมอุปกรณ์ป้อนต้นฉบับอัตโนมัติ

คุณสมบัติเครื่องถ่ายเอกสาร

o เป็นเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังส์ชั่น ทำหน้าที่ Copier, Printer, Scanner

o แบบตู้เซมิ-คอนโซล ผงหมึกแห้งชนิด Mono component ไม่ใช่ผงแม่เหล็ก และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

o รองรับงานได้สูงสุดเดือนละ 200,000 แผ่น

o ความเร็วถ่ายเอกสารขาวดา 30 แผ่น (A4), ถ่ายเอกสารได้ตั้งแต่ A5R – A3

o ความเร็วหน่วยประมวลผล P1022 (Dual Core)/ 800MHz

o ความละเอียดในการพิมพ์ 9,600 x 600 dpi, 600 x 600 dpi, Grayscale 256 Level

o ชุดป้อนต้นฉบับ DP-773 (Reverse Scanning) กลับหน้าหลังอัตโนมัติ บรรจุได้ 50 แผ่น (45-160 g/m2)

o แม่แบบสร้างภาพชนิด Amorphous Silicon Drum มีความทนทานใช้งานได้ 6 แสนมิเตอร์

o ใช้เวลาในการอุ่นเครื่องไม่เกิน 23 วินาที, ความเร็วแผ่นแรก 3.6 วินาที

o ตั้งจานวนการถ่ายต่อเนื่องได้ 1 – 999 สำเนา

o หน่วยความจามาตรฐาน (Memory)ในเครื่อง 2GB Ram + 160 GB HDD

o ถาดบรรจุกระดาษ 2 ถาดๆละ 500 แผ่น (ปรับอิสระ A5R-A3 ความหนากระดาษ 60-163 แกรม) สูงสุด 4 ถาด ( Option) พร้อมช่องป้อนป้อนมือต่างหากอีก 100 แผ่น (ปรับอิสระ A6R-A3 ความหนากระดาษ 45-256 แกรม

o จอภาพสีแสดงคาสั่งแบบสัมผัสขนาด 8.5 นิ้ว (INTELLIGENT CONTROL PANEL) แบบ SWIVEL Type การใช้งานแบบ SMART PHONE หรือ TABLET และสามารถปรับระดับการมองได้ 2 ระดับ

o อัตราส่วนการถ่ายย่อ-ขยาย เลนส์ซูม 25% - 400% พร้อมย่อ 4 ระดับ ขยาย 4 ระดับ

o สามารถย่อ-ขยาย (XY Zoom) เฉพาะแนวตั้งหรือแนวนอนได้

o Auto Drawer Switching การถ่ายต่อเนื่องถ้าถาดกระดาษที่ใช้งานอยู่หมดเครื่องจะเปลี่ยนไปอีกถาดอัตโนมัติ

o Auto Paper Selection เครื่องสามารถเลือกกระดาษอัตโนมัติให้ตรงตามขนาดของต้นฉบับ

o Scan Once Copy Many การถ่ายงานจากหน่วยความจาโดยอ่านต้นฉบับเพียงครั้งเดียว ตั้งจานวนสำเนาได้

o Invert คือการถ่ายภาพกลับขาว-ดา / Mirror คือการถ่ายภาพกลับซ้าย-ขวา

o Program Memory สามารถบันทึกงานที่ใช้เป็นประจาได้ 50 โปรแกรม

o Collate Offset (Electronic Sort) การจัดเรียงเอกสารเป็นชุดได้ 999 ชุดโดยอัตโนมัติ

o Rotate Copy การถ่ายหมุนภาพต้นฉบับให้ลงกระดาษสาเนาได้ถูกต้อง

o Combine Mode การถ่ายรวมต้นฉบับ 2/1 , 4/1 ลงกระดาษแผ่นเดียวหน้าเดียวกันและ 8/1 ในกรณีถ่าย 2 หน้า

o Page Number การพิมพ์ลาดับเลขจานวนหน้าเอกสารเช่น 1/n, -1-, P.1, Text Stamp

o Margin Shift การเลื่อนขอบสาเนาได้ทั้งบน-ล่าง, ซ้าย-ขวา เพื่อเข้าแฟ้มเอกสารตั้งระยะได้ -18 ถึง +18 ม.ม

o สามารถเลื่อนภาพมาอยู่กึ่งกลางกระดาษ (Centering) ได้

o Cover Mode การถ่ายเอกสารเป็นชุด โดยมีถ่ายทาปกหน้าปกหลังจัดเป็นชุดได

o Border Erase Mode การลบขอบดาของสาเนาเลือกได้ได้ทั้งเป็นแผ่น 4 ด้าน หรือหนังสือลบ 4 ด้านพร้อมสันกลาง หรือสามารถเลือกลบเฉพาะด้านได้ตามต้องการ ปรับได้ตั้งแต่ 0-50 ม.ม

o Duplex Mode การถ่ายทาสาเนากลับหน้าหลังอัตโนมัติ ความหนากระดาษ 60-163 แกรม

o Split Copy การถ่ายสาเนาแยกหน้าเป็น A4 ได้ 2 แผ่น

o OHP Back การถ่ายแผ่นใสโดยมีกระดาษเปล่ารอง หรือเลือกให้กระดาษรองถ่ายตามแผ่นใสเปล่าก็ได้

o Job Reserve สามารถสารองงานพิมพ์ต่อไปล่วงหน้าได้

o Job Accounting (ID Code) ระบบควบคุมถ่ายเอกสาร, ตรวจสอบ, กาหนดจานวนใช้ สามารถตั้งได้ 1,000 รหัส หรือสามารถเพิ่มควบคุมการใช้งานด้วยบัตรพนักงาน ID Card (Option)

o Interrupt Copy ปุ่มแทรกงานเร่งด่วน โดยเครื่องจะพักงานเก่าจานวนที่เหลือไว้ที่หน่วยความจา

o Booklet Copy การถ่ายทาเอกสารจัดเป็นรูปเล่มหนังสืออัตโนมัติ

o Repeat copy ระบบการถ่ายซ้าเพิ่มเติมจากงานที่ถ่ายเสร็จแล้ว ซึ่งไม่จาเป็นต้องอ่านต้นฉบับใหม่อีกครั้ง

o Image Repeat การถ่ายเอกสารซ้าหลายๆภาพลงบนกระดาษหน้าเดียวกัน เช่น ทานามบัตร

o Image Preview สามารถตรวจสอบงาน หรือเลือกงานก่อนการใช้งาน

o White Original Skip Copy เมื่อวางต้นฉบับที่ชุดป้อน สามารถข้ามต้นฉบับที่เป็นกระดาษเปล่าได้

o Write Blank สามารถถ่ายเอกสารให้เหลือพื้นที่สาหรับงานเขียนเพิ่มเติมได้

o Accessibility Display เป็นฟังส์ชั่นช่วยให้อักษรหน้าจอใหญ่ขึ้น เพื่อสะดวกต่อการใช้งานสาหรับผู้บริหาร

o Help เป็นโปรแกรมแนะนาการใช้งานสาหรับผู้ที่ไม่เคยใช้งานเครื่องมาก่อน ให้ใช้งานได้อย่างถูกต้อง

 

คุณสมบัติเลเซอร์พริ้นเตอร์(Network Printer)

o ความเร็วในการพิมพ์ 30 แผ่นต่อนาที A4 (B/W)

o ความละเอียดในการพิมพ์ 9,600 x 600 dpi, 600 x 600 dpi/ 8 Bit/Dot, Grayscale 256 Level

o ภาษาที่ใช้ในการพิมพ์ PCL 6,PJL,KPDL 3(PostScript 3 compatible), XPS

o การเชื่อมต่อ 10/100/1000 Base-TX, High speed USB 2.0, USB Host Interface

o Network Print / Support Protocols : TCP/IP, IPX/SPX, Apple Talk, NetBEUI, IPv6, IPsec, SSL, WSD Print

o รองรับในระบบปฏิบัติการของ WINDOWS OS, Novell OS, MAC OS, UNIX OS

o Security Water Mark เป็นระบบป้องกันการถ่ายเอกสารซ้า โดยสาเนาที่ถ่ายซ้าจะขึ้นลายน้ามาอย่างเห็นชัด

o Security Print , E-mail Printing, Internet Printing, USB Direct Print, Air Print

 

คุณสมบัติ สแกนเนอร์Multiple “Scan To” Location

o ความเร็วในการสแกน 48 หน้าต่อนาที (B/W/ Color 300 dpi) A4 with DP-773

o สามารถสแกนต้นฉบับได้ใหญ่สุดถึง A3 (11” x 17”)

o สามารถปรับความเข้มจางในการสแกนได้ 13 ระดับ

o ความละเอียด 600,400,300,200, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi (256 level/ Color)

o Scan-TO-PC/SMB/FTP ได้สูงสุด 2,000 address, max 500 address/ group

o Scan-TO-EMAIL ได้สูงสุด 2,000 address, max 500 address/ group

o Scan-TO-USB, TWAIN Scanning

o Sent and Print, Sent and Store เป็นฟังส์ชั่นสั่งสแกนงานพร้อมพิมพ์หรือเก็บงานในครั้งเดียว

o รูปแบบไฟล์ TIFF, PDF, JPEG , XPS, High Comp PDF

o โปรแกรมการจัดการ KM-NET Viewer, TWAIN Source, Paper Port

 

การรับประกัน ซ่อมเครื่องฟรีรวมอะไหล่1 ปี หรือ 1 แสนมิเตอร์ อย่างหนึ่งอย่างใดถึงก่อน

ยกเว้น วัสดุสิ้นเปลืองผงหมึก, ดรัมแม่แบบ ความประมาทของผู้ใช้ และไม่ใช้ตามคาแนะนำ

/* Products stats */